Advertse Here
199 Reads
File Added: Dec 07, 2017
Lyrics Added: Sep 23
Mandoza
Artiste:
Year:
2017
Added By:
Sep 23, (2018-09-23)

Read Lyrics:

Lyrics of indoda by Mandoza Lyrics
Ndoda uyincwaba namhlanje kusasa iphinde ivuke
Indoda ingahluleka namhlanje kusasa iphinde ivuke * 3

Kudala ngiyehla nginyuka
Ngiwa ngivuka ngikguba
Ngihlupha ngikhuzwa ngingezwa
Ngizicabangela ngedwa
Bengithanda ukuphuza kuzekube sekseni
Bese vele ngikhomba esfeni
Ngiphethe na bangani bami be fake
Anyone can make a mistake

Yingakho kunje
Kungenxa yabalele basbekezele
Yingakho kunje
Yingakhokunja
Kungenxa yabalele basbekezele
Ngesneke

Ndoda uyincwaba namhlanje kusasa iphinde ivuke
Indoda ingahluleka namhlanje kusasa iphinde ivuke * 3

Mawuthanda ukuphila impilo e fresh
Gqina ube yi the best
Ungakhohlwa ukuthi wena clever wena you come first
You can never ever tell what comes next
Lola ikhali zakho ushone empini
Ukhusele bonke bakini
Yekela ukubheka konke okunakile
Ubayeke bonke abanabile

Ndoda uyincwaba namhlanje kusasa iphinde ivuke
Indoda ingahluleka namhlanje kusasa iphinde ivuke * 3

Yingakho kunje
Kungenxa yabalele basbekezele
Yingakho kunje
Yingakhokunja
Kungenxa yabalele basbekezele
Ngesneke

Ndoda uyincwaba namhlanje kusasa iphinde ivuke
Indoda ingahluleka namhlanje kusasa iphinde ivuke * 3

Zama ngamandla, zama ngamandla, gqina ngamandla
Hawu
Zama ngamandla, zama ngamandla, gqina ngamandla
Ngoba
Bengithanda ukuphuza kuzekube sekseni
Bese vele ngikhomba esfeni
Ngiphethe na bangani bami be fake
Anyone can make a mistake
Lola ikhali zakho ushone empini
Ukhusele bonke bakini
Yekela ukubheka konke okunakile
Ubayeke bonke abanabile

Ndoda uyincwaba namhlanje kusasa iphinde ivuke
Indoda ingahluleka namhlanje kusasa iphinde ivuke * 3

Iphinde ivuke, phindi vuke
uz'bheke


Listen Song Online
Lyrics Tags:
All Mandoza Lyrics, indoda lyrics

Get daily Lyrics Updates

Enter Your Email Address

Check these Lyrics too..

Name
Captcha:
3 + 2 =
Init: 0.0028500556945801 Init to Head: 1.0904519557953 Head to Foot: 0.00054597854614258